Skyddad.se

Ligg steget före. Upplev en skyddad sfär.

Över 1.5 miljoner brott anmäls i Sverige varje år. Ligg steget före. Skydda dig själv.

Skydda dig mot digitala hot

Hur kan man skydda sig mot olika former av digitala hot? Hur vet man att man utsatts? Och vad gör man om man blivit utsatt?
Digital säkerhet

Skydda dig mot fysiska hot

Har du blivit utsatt för ett brott eller vill veta hur du kan skydda dig själv, din egendom och dina anhöriga?
Personlig säkerhet