Är det gratis att göra ett covid-19 antikroppstest, vad visar det och var kan man testa sig? Här hittar du allt du behöver veta om svenska antikroppstest.

Ett antikroppstest visar om du har haft och bildat antikroppar mot det nya coronaviruset, covid-19. Eftersom det tar tid för kroppen att bilda antikroppar bör du vänta i alla fall 10-14 dagar innan du gör testet, efter det att du tillfrisknat. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och testet visar om du har fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19. 

ANNONS

Antikroppstest
Hitta dina alternativ för antikroppstestning. Välj din region/stad och få fram priser och villkor både från landsting och via privata kliniker/aktörer.

Så här går provtagningen till för ett covid-19 antikroppstest

Testet gör du genom att ta ett blodprov på en provtagningsenhet, hemma eller hos en vårdgivare. Det finns två huvudtyper av antikroppstester; snabbtester och laboratoriebaserade tester. Snabbtestet gör du genom ett stick i fingret. Det laboratoriebaserade testet gör du genom provtagning i armen. Provsvaret får du efter att testet analyserats färdigt i ett laboratorium och kan ta lite olika lång tid.

Det finns även självtester att köpa där du tar testet och tolkar resultatet själv. Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket avråder från användning av den här typen av test för covid-19. Många självtester uppfyller inte kraven och kan ge ett felaktigt resultat vilket kan göra mer skada än nytta och leda till att man sprider smittan vidare.

Utvecklingen på testfronten går tack och lov framåt. Forskare vid Lunds universitet har utvecklat ett coronatest där man inte behöver blanda in ett laboratorium. Svaret på om man har haft covid-19 eller ej får man efter bara 15 minuter. Testet görs genom att några droppar blod placeras på en teststicka och resultatet visas sen på stickans display. Snabbt, effektivt och enkelt!

Blodprov antikroppstest.
Det finns två olika typer av coronatest. Ett antikroppstest visar om du har haft infektionen och bildat antikroppar. Det andra, ett så kallat PCR-test visar om du har en pågående infektion av covid-19.

Här kan du ta antikroppstest

Det råder stora skillnader i erbjudande om antikroppstest i olika regioner. Information om ställen att göra provtagning på och vad som gäller där du bor hittar du på Hälsofaktas sammanställning över antikroppstest. 

Region Skåne erbjuder alla som är folkbokförda och över 18 år ett antikroppstest till självkostnadspris. Samma sak gäller i Uppsala. Region Stockholm erbjuder gratis test för alla. Region Blekinge planerar att införa antikroppstest tidigast hösten 2020, i Kalmar finns inte någon tidsplan än. I Region Halland har man börjat erbjuda antikroppstest för vård- och omsorgspersonal. Ett arbete att kunna erbjuda fler grupper är även påbörjat, då i första hand riskgrupper. Information om provtagningsställen och vad som gäller i just din region hittar du via 1177.se.

Intresset för antikroppstester är enormt och många privata aktörer och läkemedelsbolag erbjuder och säljer antikroppstester. Så om just din region inte erbjuder antikroppstest än finns andra möjligheter för att kolla om du har haft sjukdomen eller ej.

Vem kan göra ett antikroppstest?

Alla kan göra ett antikroppstest men åldersgränsen för att få ta ett varierar beroende på vilken region du tillhör. I Region Stockholm behöver du vara 15 år, i region Sörmland och Skåne 18 år och i övriga regioner 16 år. Barn testas bara om det anses absolut medicinskt nödvändigt. En förklaring till det är att barn inte utvecklar antikroppar i samma utsträckning som vuxna vilket gör provsvaren osäkra.

Alla utvecklar inte antikroppar

Ett negativt testresultat betyder inte att du inte haft sjukdomen. Långt ifrån alla som haft covid-19 utvecklar antikroppar. Istället kan man utveckla något som kallas för T-cellsimmunitet. T-celler är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av kroppens immunförsvar och skyddar oss från olika virus. Skillnaden på T-celler och antikroppar är att T-cellen dödar cellen som är infekterad av viruset medans antikroppar attackerar viruset i cellen.

I dagsläget är det svårt att masstesta för T-cellsimmunitet. Det beror på att processen är betydligt mer komplicerat och inte går att göra i så stor skala som med antikroppstester.

T-cellsimmunitet istället för antikroppar

Har du inte antikroppar kan du ha utvecklat T-cellsimmunitet efter genomgången infektion. En ny studie från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar att många personer med mild eller asymtomatisk covid-19 påvisar T-cellsimmunitet även om de inte testats positivt för antikroppar. Det innebär att immuniteten i samhället sannolikt är större än vad antikroppstesterna visar.

I studien framkom även att patienter med svår covid-19 ofta utvecklade ett starkt T-cellssvar och antikroppssvar. Det visar på att man både kan utveckla antikroppar och T-cellsimmunitet.

Hos patienter med mildare sjukdom gick det inte alltid att upptäcka ett antikroppssvar, men många hade ändå utvecklat T-celler. Ytterligare en intressant sak i studien var att det inte bara var personer med verifierad covid-19-sjukdom som uppvisade T-cellsimmunitet, utan även flera av deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar.

Antikroppar ger skydd i cirka ett halvår

Baserat på den kunskap som finns idag har Folkhälsomyndigheten bedömt att ett positivt resultat ger skydd mot återinfektion med allvarliga symptom inom en begränsad tidsperiod, i nuläget upp till ett halvår från att man fått sitt testresultat.

Det här gäller om du har utvecklat antikroppar

Om du är helt symtomfri och har bildat IgG-antikroppar minskar risken att smittas igen. Risken att föra smittan vidare till andra minskar också.

Om du är symtomfri, under 70 år och inte tillhör en riskgrupp:

  • Minskad risk att smittas
  • Minskad risk att smitta andra
  • Du kan umgås med andra inklusive de som tillhör riskgrupp förutsatt att du följer de generella rekommendationerna. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk, tvätta händerna regelbundet och tillämpa myndigheternas generella rekommendationer.

Om du är symtomfri, över 70 år eller person som tillhör riskgrupp: 

  • Minskad risk att smittas
  • Minskad risk att smitta andra
  • Du kan umgås med andra inklusive de som tillhör riskgrupp förutsatt att du följer de generella rekommendationerna. Du kan umgås, både inne- och utomhus, med familj och vänner på samma sätt som personer utanför riskgrupp gör.

Välj rätt om du vill ha ett rese- eller immunitetsintyg

Avslutningsvis, alla som utför coronatest utfärdar inte så kallade reseintyg/friskintyg. På Hälsofakta kan du se vilka som utfärdar reseintyg där du bor ifall du ska ut och resa.

Källor: aleris.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177, kry.se, krisinformation.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här