I vilken ordning kommer symtomen på covid-19 oftast och hur går en provtagning till? Här hittar du samlad information om symtom, provtagning och skillnaden på olika coronatest.

Covid-19 påminner ofta om en vanlig förkylning eller influensa och är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. De allra flesta som får sjukdomen blir tack och lov lindrigt sjuka och kan vårda och återhämta sig hemma. Men en del blir allvarligt sjuka. Om du har allvarliga symtom som andningssvårigheter, tryck över bröstet eller nedsatt tal- eller rörelseförmåga ska du söka vård omedelbart. Tänk på att alltid ringa i förväg innan du besöker en vårdmottagning för att minska risken att smitta andra.

Så snabbt kommer symtomen

Folkhälsomyndigheten har bedömt att inkubationstiden vanligtvis är mellan 2–14 dagar. De allra flesta blir sjuka efter cirka 5 dagar. Inkubationstid är den tid som går från det att man har blivit smittad till det att de första symtomen visar sig.

Vanliga symtom på covid-19

Du kan ha ett eller flera av följande symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

  Källa: Folkhälsomyndigheten

Många upplever också trötthet och det är vanligt att förlora lukt- och smaksinnet. Det är inte heller helt ovanligt att få hudutslag som kan se väldigt olika ut.

Symtomen på covid-19 kommer ofta i den här ordningen

Forskare vid University of Southern California har kommit fram till att coronaviruset ofta kommer i en viss ordning.

Enligt studien, publicerad i den medicinska tidskriften Frontier Public Health, är den mest troliga ordningen på symtomen följande:

 1. Feber
 2. Hosta
 3. Muskelvärk
 4. Illamående och/eller kräkningar
 5. Diarré.

Om den första grupperingen säger Dr. Bob Lahita, professor i medicin som är insatt i studien till CBS News:

– Feber är nummer ett, följt av hosta, följt av värk och smärta. De behöver inte komma i följd utan kan komma samtidigt. Efter det, kommer illamående och kräkningar, följt av diarré.

Det här ska du göra vid symtom på covid-19

Det är jätteviktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra. För att se om du har en pågående infektion av covid-19 kan du ta ett så kallat PCR-prov. Det gäller även om du har milda symtom. Regeringen har beslutat att alla som har symtom för covid-19 ska få testa sig gratis.

Vänd dig till din region för information om hur du kan lämna prov för covid-19 i just din region.

Två olika sorters coronatest

Det finns två olika sorters coronatest. Det ena, så kallade PCR-testet visar om du har en pågående infektion, det andra, ett så kallat antikroppstest visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar. 

PCR-test

PCR står för Polymerase Chain Reaction och används för att visa om du har en pågående infektion genom att söka efter arvsmassa från viruset. Det här typen av coronatest kan inte användas för att upptäcka om du har antikroppar.

Antikroppstest

Ett antikroppstest visar om du har haft och bildat antikroppar mot det nya coronaviruset, covid-19. Eftersom det tar tid för kroppen att bilda antikroppar bör du vänta 10-14 dagar innan du gör testet, efter det att du tillfrisknat. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och testet visar om du har fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19. 

Här kan du läsa mer om covid-19 antikroppstester.

Så här går det till att testa sig

Testningen kan skilja sig åt mellan olika regioner. Här hittar du en lista över vilka alternativ för testning som finns i just din region, inklusive kostnad, ålderskrav, om man kan få friskhetsintyg m.m. Det är lite olika vem som tar PCR-provet. Det kan vara vårdpersonal eller så kan du ta provet hemma själv, så kallad egenprovtagning. Om du tar provet själv får du tydliga instruktioner på hur du ska göra. 

PCR-provet tas oftast allra längst bak inne i näsan med en provtagningspinne. Man kan också ta prov från svalget genom munnen. Provtagningen kan kännas lite obehagligt, men går fort.

Torbjörn Kjerstadius, överläkare vid laboratoriemedicin på Centralsjukhuset i Karlstad, visar hur man tar nasopharynxprov och svalgprov.

Om du får ett positivt svar på PCR-testet

Om du får ett positivt svar på PCR-testet betyder det att du har en pågående eller nyligen genomgången infektion. Baserat på den kunskap som finns idag har Folkhälsomyndigheten bedömt att när man tillfrisknat från en bekräftad covid-19-infektion har man skydd i cirka ett halvår mot återinfektion med allvarliga symptom.

Om du blir diagnostiserad med covid-19 får du särskilda instruktioner på hur du ska undvika att sprida sjukdomen vidare. Du behöver följa instruktionerna noga eftersom covid-19 är allmänfarlig och omfattas av smittskyddslagen.

Alla allmänfarliga sjukdomar ska smittspåras. Det betyder att vårdpersonal tillsammans med dig som är smittad ska försöker hitta vilka fler som kan vara smittade. Din läkare ska också anmäla till Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare att sjukdomen har upptäckts.

Om du får ett negativt svar på PCR-testet

Om du får ett negativt svar på PCR-provet innebär det att du sannolikt inte hade en pågående infektion av covid-19 när provet togs.

Det betyder att du kan återvända till jobb eller skola och börja träffa andra när du har varit symtomfri i minst 48 timmar. Blir du sämre igen ska du inte träffa andra eller återgå till jobb eller skola. Då kan du behöva lämna ett nytt prov.

ANNONS

Flera länder kräver att man visar upp ett negativt coronatest vid inresa. På Hälsofakta kan du se vilka som utfärdar reseintyg där du bor.

Så här länge ska du stanna hemma om du har covid-19

Om du har diagnostiserats med covid-19 ska du stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska ha varit feberfri de senaste 48 timmarna och tydligt känna dig bättre. Du kan fortfarande ha torrhosta och sakna lukt- och smaksinne men om du mår bra i övrigt och det gått minst sju dagar sedan du insjuknade kan du återgå till ditt normala liv.

Om du behöver vård

Om du upplever allvarliga symtom som andningssvårigheter, tryck över bröstet eller nedsatt tal- eller rörelseförmåga ska du söka vård omedelbart. Tänk på att alltid ringa i förväg för att minska risken att smitta andra.

Via det här självskattningstestet kan du göra en bedömning av dina symtom för att se om du behöver kontakta vården eller om det räcker med egenvård. 

Källor: Folkhälsomyndigheten, WHO, 1177.se, krisinformation.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här